De ce trebuie sa execut instalatia de gaze cu o firma autorizata ?

Executia instalatiei de gaze naturale, conform normativului de gaze NTPEE – 2008 este necesara si obligatorie pentru siguranta caminului dumneavoastra, sa se efectueze numai de catre agenti economici autorizati ANRE (firme autorizate) deoarece acestea au personal specializat, instalatori autorizati ANRE si sudori autorizati ISCIR si ofera garantii si raspund de lucrarile realizate, fata de beneficiar respectiv fata de autoritatile competente. Executia instalatiei de gaze se face in baza proiectului tehnic avizat de Operatorul de distributie si pentru focurile, pentru care s-a obtinut aprobare legala prin proiectul avizat si cu respectarea NTPEE-2008.
Societatea noastra Sc Walixmar Gaz Instal SRL autorizata ANRE cu autorizatia nr.12890 realizeaza lucrari de executie complete,cu toate materialele aferente, montare instalatii de gaze naturale(Gaz metan)la curte (modificari, mariri, instalatie noua cu contor sau al 2-lea,al 3-lea contor in curte, contor pasant), montaj contoare la spatii comerciale,institutii,etc cat si montarea contoarelor la bloc pe casa scarii prin separarea consumului de gaze, existand posibilitatea montarii in momentul separarii sau ulterior, a unei centrale termice de apartament pe acel contor separat.
Efectuam si lucrari de instalatii gaze cu conducta ingropata din polietilena(PE-HD), la curte.
Pentru a se putea monta in conditii optime si a functiona in siguranta instalatia de utilizare gaze naturale este necesar ca in incaperea unde se monteaza sa se asigure:
– suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri;
– asigurarea aerului necesar arderii pentru masina de aragaz prin executia unei prize de aer la partea inferioara a incaperii;
– asigurarea evacuarii totale a gazelor arse in atmosfera printr-o grila de ventilatie sau prin burlanul unei hote;
– montarea detectoarelor de gaze in cazul in care geamurile sunt din constructie speciala-securizat sau tip Termopan.
La sobele de teracota noi se vor monta obligatoriu arzatoare automatizate care vor opri automat arzatorul cand temperatura sobei va fi mai mare decat cea setat a de dvs si astfel va pune stop degajarii excesive de monoxid de carbon si va pune stop accidentelor cauzate prin neglijenta.La sobele noi este necesar la punerea in functiune sa se prezinte si adeverinta precum ca cosul de fum este curatat de la firma autorizata pentru coserit sau de la cosar autorizat.
In bai se pot monta numai centrale termice cu tiraj fortat si camera etansa de ardere special construite de catre firmele producatoare si care au agrement tehnic intru acest sens de la firma producatoare.
Conform normativului de gaze in vigoare NTPEE-2008 trebuiesc respectate urmatoarele :

”8.27. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează:
a) la partea superioară a pereţilor, deasupra conductelor pentru alte instalaţii;
b) deasupra uşilor şi ferestrelor.
8.28. (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare prin:
a) apartamente diferite (dintr-un apartament în altul);
b) spaţii neventilate;
c) poduri ale clădirilor, debarale, cămări, closete şi alte spaţii de acest fel, a
conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;
d) coşuri şi canale de ventilaţie;
e) puţuri şi camere de ascensoare;
f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) încăperi cu umiditate pronunţată;
h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice şi canale tehnice;
j) ghene sau nişe, inclusiv în spaţiul de sub acestea, în care sunt montate conducte
pentru alte instalaţii;
k) locuri greu accesibile, în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi
asigurată;
l) spaţii de depozitare;
m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare.
(2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare în
elemente de construcţie (pereţi, planşee, pardoseli etc.)
(3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate
consumatoare de combustibili gazoşi.
(4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă
corosivă este inevitabilă, se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se
protejează conductele cu tuburi de protecţie.
……………………………………………………………………………………….
8.21. Este interzisă:
a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanşe,îmbinate prin sudură;
b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;40
d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor, cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare;
e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.), cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid).
8.22. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se montează asigurându-se rezistenţa mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul.
(2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor.
(3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operaţii.
(3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeităţii.
(4) În spaţii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tablă.
8.23. Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi
din aluminiu sau oţel inoxidabil.”