De ce este necesar proiect la instalatia de gaze?

Proiectul instalatiei de gaze este necesar pentru legalizarea cu Operatorul Sistemului de Distributie(OSD) de ex. SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL a oricarei modificari facute la instalatia de gaze existenta si pentru montarea unui contor nou la curte,bloc,etc proiect fara de care montarea contorului nu este posibila si pentru ca instalatia de gaze sa fie bine dimensionata de un proiectant autorizat pentru a functiona in parametrii optimi si de a lua masuri de siguranta pentru caminul dumneavoastra.

Societatea noastra autorizata ANRE cu autorizatia nr. 12889 se ocupa de toata documentatia tehnica (birocratia), de la stabilirea traseului instalatiei impreuna cu inginerii nostrii de pe teren , intocmirea proiectului propriu-zis , obtinerea autorizatiiilor,avizarii, programarea pentru receptia instalatiei inclusiv depunerea cererii pentru ‘’Acordul de acces la sistemul de distributie a gazelor naturale’’, dumneavoastra ca si client nemaitrebuind sa va deplasati de acasa sa infruntati nenumarate cozi – tinem noi legatura cu operatorul de distributie pentru dumneavoastra. Pretul unui proiect este de minim 450 lei si depinde de complexitatea lui, de autorizatiile, stampilele de verificare care trebuiesc luate si de complexitatea instalatiei.

Conform normativului in vigoare NTPEE-2008 :
„14.45. (1) Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.
(2) Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi/sau la consumator.”
Tipuri de instalatii la curte:
  1. Instalatie de utilizare noua din bransament existent-(Ex: contor nou cu masina aragaz noua si centrala termica noua)

  2. Instalatie de utilizare noua cu CV 2 -(Ex: al 2-lea contor nou la acelasi imobil cu masina aragaz noua si centrala termica noua)

  3. Suplimentare debit sau marirea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si se doreste centrala termica noua)

  4. Modificarea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si centrala termica existent se doreste modificarea traseului tevii sau schimbarea pozitiei unui aparat sau mutarea contorului la limita de proprietate)

  5. Montarea unui contor pasant poate ficombinata cu oricare din instalatiile de mai sus.

Tipuri de instalatii la bloc:
  1. Separare instalatie-(Ex: contor nou cu masina aragaz existenta)

  2. Separare instalatie+marire-(Ex: contor nou cu masina aragaz existenta si centrala termica noua)

  3. Suplimentare debit sau marirea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si se doreste centrala termica noua)

  4. Modificarea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si centrala termica existent si se doreste modificarea traseului tevii sau schimbarea pozitiei unui aparat sau a contorului)

Acte necesare pentru proiectarea si executia tipurilor de instalatii de mai sus

Ca documente comune ce trebuiesc pentru toate tipurile sunt :
– copie C.I. al proprietarului sau proprietarilor dupa caz;
– copie act de proprietate imobil,certificat mostenitor , etc.
Particularitatile actelor pentru imobile de la curte sunt:
-acordul in original al proprietarului bransamentului vecin sau din acelasi imobil dupa caz (tipizat atasat la Documente utile – Acord general prop. IU-WGI);
-acordul in original al proprietarului instalatiei de unde urmeaza sa va racordati (tipizat atasat la Documente utile – Acord general prop. IU-WGI);

Particularitatile actelor pentru imobile de la bloc sunt:
– adeverinta de la Asociatia de Proprietari in original;
– acordul proprietarilor coloanei de gaze de pe casa scarii in original.

Etapele pentru realizarea proiectarii si executiei :
1. Depunerea actelor complete la Operatorul de distributie
2. Obtinerea ‘’Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale’’
3. Intocmirea proiectului tehnic cu respectarea normativului de gaze in vigoare NTPEE-2008
4. Depunerea proiectului tehnic cu ‘’Acordul de acces’’ in original pentru verificare(avizare) la un expert tehnic (verificator) atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Administratiei Publice)
5. Verificarea(Avizarea) proiectului tehnic de catre verificatorul MDRAP
6. Executia instalatiei de utilizare conform proiectului avizat
7. Receptia instalatiei de catre responsabilul tehnic cu executia al firmei noastre in prezenta beneficiarului
8. Depunerea formularului la Operatorul de distributie(Distrigaz Sud-Retele) pentru programare punere in functiune(PIF) a instalatiei atasat la aceasta fiind schema izometrica a instalatiei,receptia tehnica si un document din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare cu un operator de furnizare gaze licentiat
9. Punerea in functiune propriu-zisa(montarea contorului dupa caz) a instalatiei in prezenta unui delegat al Operatorului de distributie si un reprezentant al firmei noastre(responsabilul tehnic cu executia).
NOTA: Conform LEGII Energiei 123/2012 si a Ordinului 32/2012 al Presedintelui ANRE , proiectele tehnice a instalatiilor de gaze nu se mai avizeaza si receptioneaza de catre Opratorul de distributie(Distrigaz Sud-Retele), avizarea(verificarea) facandu-se de catre expertul tehnic MDRAP si receptia tehnica de catre firma autorizata ANRE implicit de catre responsabilul tehnic cu executia angajat al firmei. Punerea in functiune ( PIF ) se va face de catre Operatorul de distributie zonal.
Pentru formulare tip ne puteti contacta la telefon sau pe adresele de e-mail din sectiunea Contact