Revizia instalatiei de gaze este o operatiune complexa ce necesita ca timp de executie cel putin o ora si se executa in urmatoarele cazuri:
– la intervale de maxim 10 ani;
– dupa orice eveniment care a efectat sau ar fi putut afecta instalatia de gaze si siguranta consumatorului;
– dupa o perioada de nefolosire a instalatiei de gaze mai mare de 6 luni.
Aceasta operatiune difera fata de verificarea tehnica la 2 ani prin proba de presiune cu aer de etanseitate sau de rezistenta dupa caz care se executa in plus pe langa operatiunile executate la verificare.

Pasii efectuarii unei revizii la instalatia de gaze sunt urmatorii:


  1. Contactarea unei firme autorizate ANRE si stabilirea/programarea de comun acord a datei si orei efectuarii reviziei

  2. Prezenta instalatorilor autorizati la locul de consum la data si ora stabilite si verificarea instalatiei cu detector de gaze portabil pentru stabilirea starii instalatiei si descoperirea eventualelor defectiuni ale instalatiei

  3. Daca instalatia nu prezinta defectiuni se desigileaza contorul de gaze si se baga proba de presiune cu aer comprimat atat de la pozitia contorului pana la aparatele consumatoare(masina aragaz,centrala,etc) cat si pe instalatia dintre contor si postul de reglare(regulatorul de gaze)

  4. Daca proba de presiune este conforma se monteaza contorul de gaze la loc pe pozitii,se resigileaza cu sigiliu de la Operatorul de Distributie si se repune instalatia in functiune

  5. Se intocmesc intre beneficiar si firma autorizata ”Fisa de evidenta a lucrarilor de revizie tehnica” ”Receptia tehnica a lucrarilor” si ”Buletinul de desigilare/sigilare”

  6. Depunerea de catre firma autorizata ANRE a documentelor intocmite de mai sus si inregistrarea lor la Operatorul de Distributie(Ex: Distrigaz Sud Retele) pentru ca acesta sa i-a la cunostinta,sa introduca in baza de date cum ca ati efectuat revizia si sa comunice furnizorului de gaze zonal (de ex. GDF Suez ) ca ati efectuat revizia pentru a nu mai trimite somatii/notificari sau pentru a nu opri furnizarea cu gaze naturale.

  7. Actele doveditoare cum ca ati efectuat revizia tehnica se vor intoarce la dumneavoastra cu numar de inregistrare de la Distribuitorul de gaze zonal tot prin intermediul firmei autorizate ANRE.


Extras din normativul de gaze NTPEE-2008 cu completarile ulterioare ale presedintelui ANRE prin ordinul 5-2009:

„Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.
Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) controlul eventualelor scăpări de gaze;
b) supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;
c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani.
(1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.
(2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.
(3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare,avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:
a) efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
b) efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări;
c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a întregii instalaţii.
(2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.
Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la 10 ani dar şi în următoarele situaţii:
a) după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni;
b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale.
Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în:
a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând
consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 20;
b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici,
întocmită conform cu Anexa 22.

Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:
a) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate cu NTPEE 2008, completate, semnate şi stampilate.
Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la:
a) consumator;72
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea
instalaţiei de utilizare;
c) operatorul SD;
d) furnizorul de gaze naturale.
Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12 din NTPEE 2008.
Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor,scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.
Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.
Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.
Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi/sau la consumator.”

!!! IMPORTANT NOTA: Revizia din anul respectiv inlocuieste verificarea.