Societatea noastra autorizata ANRE este in masura sa execute verificarea tehnica periodica obligatorie la 2 ani pentru instalatiile de gaze care alimenteaza imobilele de la curte , bloc atat instalatie separata(contor individual) cat si la instalatia comuna (Asociatii de Proprietari/Locatari), institutii, hale, alte constructii atat in Bucuresti cat si in judetul Ilfov, Dambovita.
Societatea noastra executa verificarea tehnica la 2 ani cu personal specializat, autorizat (instalatori autorizati), bine instruit cu detectoare de gaze portabile, acestea din urma facilitand o perfecta si o rapida verificare a instalatiei dumneavoastra de gaze depistand posibilele defecte (scurgeri de gaze) ale instalatiei dumneavoastra. Un alt avantaj al verificarii cu detector portabil este acela ca verificarea se poate face si in locuri greu accesibile cum ar fi pe sub blaturile sau in spatele corpurilor de bucatarie,la trecerile prin pereti a tevii,in spatele aragazelor cu racord fix care nu se pot trage de la perete, putandu-se sa se faca chiar si verificarea ochiurilor de la aragaz si cuptor prin intermediul tijei subtiri si flexibile ce are la terminatia acesteia senzorul de gaze.
Instalatorii nostrii autorizati vor executa operatiunea de verificare tehnica periodica a instalatiei dvs. Daca se vor constata defecte va vor da consultanta gratuita pentru remedierea defectelor (scurgerilor de gaze), sunt pregatiti pentru remedierea eventualelor defecte in masura pieselor disponibile iar dupa ce instalatia de gaze este conforma se vor depune fisele de evidenta la operatorul de distributie(SC Distrigaz Sud Retele) care atesta ca verificarea tehnica periodica de la adresa dvs s-a efectuat dupa care veti intra in posesia documentelor inregistrate la operator prin intermediul societatii noastre.

Pentru programari si alte relatii ne puteti contacta la numerele de telefon de pe site.Programarile se fac in maxim 2-3 zile de la data solicitarii sau mai repede daca echipa de instalatori se afla in zona dvs.

NOTA 1: Fisa de evidenta este documentul prin care societatea noastra atesta ca verificarea tehnica s-a efectuat la adresa respectiva ,contine datele firmei autorizate si datele de identificare ale clientului si este luata in evidenta (inregistrata la operatorul de distributie SC Distrigaz Sud Retele SRL nu la furnizorul de gaze SC GDF Suez Energy Roamania SA) , distribuitorul notifica furnizorul ca verificarea s-a efectuat astfel incat GDF SUEZ(furnizorul)sa nu mai trimita instiintari ca trebuie sa efectueze verificarea la 2 ani .
NOTA 2: Firmele acreditate sa faca verificarea tehnica periodica la 2 ani nu trebuie sa fie agreate de furnizorul de gaze GDF SUEZ ci trebuie sa aiba autorizatie eliberata si in termen de tip EDI(”autorizatie destinata executiei,verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale) de ANRE(Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul energiei).
Extras din normativul de gaze in vigoare NTPEE-2008(cu completarile ulterioare ale ANRE din 2009):
„Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.

Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) controlul eventualelor scăpări de gaze;
b) supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;
c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani.

(1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.
(2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.
(3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare,avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor deetanşare aferente;
b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;
d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;
e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;
g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;
h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;
i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.
Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Verificările tehnice periodice se consemnează în:
a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 19;
c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 21;

Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:
a) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate , completate, semnate şi stampilate.
Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare se păstrează, în câte un exemplar, la:
a) consumator;72
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;
c) operatorul SD;
d) furnizorul de gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12 din NTPEE 2008.
Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor,scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.
Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.
Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.
Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi/sau la consumator.”