In conformitate cu Legea nr. 64/2008, prescriptiile tehnice PT A1-2010 si PT C9-2010, utilizatorii de centrale termice sunt obligati sa efectueze verificarea tehnica atat la prima punere in functiune cat si periodic, o data la 2 ani.
Aceste verificari se realizeaza de catre ingineri RVT (responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor) autorizati ISCIR.

Solutia noastra pentru verificare tehnica a centralei termice

Verificarea tehnica a centralei Dvs., cu aparatura germana de ultima generatie,Testo Germania, va da certitudinea functionarii in deplina legalitate, a sigurantei in exploatare si cunoasterea exacta a performantelor centralei termice.
In cazul constatarii unor variatii de la parametrii proiectati putem face reglajele necesare pentru optimizarea functionarii centralei termice.

Pasii pentru verificarea tehnica a centralei termice

Verificarea tehnica periodica a centralei termice se efectueaza in urma unei programari din partea Dvs telefonic sau pe e-mail.
Verificarea centralei consta intr-o serie de masuratori efectuate cu aparate verificate metrologic anual: multimetru, manometru, analizor de gaze.
  • Cu manometrul (analogic sau diferential) se masoara presiunile in rampa de gaz, la intrare in arzator, focar. Inginerul RVT stie care sint valorile minime sau maxime admisibile, asa ca el poate face corectiile necesare daca e cazul.
  • Cu analizorul de gaze se verifica emisiile de gaze arse ale centralei. Noxele, monoxidul de carbon, temperatura gazelor, surplusul de oxigen, randamentul centralei, tirajul la cos.
  • Analizorul de gaze are atasata o mica imprimanta si tipareste toate datele masurate pe hartie. Aceste date se trec si in ‘’Raportul de Verificari, incercari si probe’’, iar rubricile respective au trecuta si valoarea maxima admisibila a fiecarei noxe. Daca valorile masurate de analizor sint sub valorile limita centrala primeste verificarea tehnica pentru urmatorii 2 ani. Daca valorile masurate depasesc limitele admisibile centrala trebuie oprita si reparata, urmand ca dupa reparatie sa se refaca verificarea tehnica.
Raportul de Verificare Tehnica este tipizat si contine, pe linga datele masurate ale centralei, in antet datele firmei emitente (inclusiv numarul autorizatiei ISCIR), identificarea centralei (model, serie, putere), numele si adresa detinatorului, seria si data expirarii verificarii metrologice a analizorului de gaze cu care se efectueaza verificarea, numele si numarul autorizatiei inginerului RVT, semnaturi, stampile.

Beneficiile verificarii tehnice a centralei termice

  • functionarea in deplina legalitate a instalatiei Dvs. de incalzire;
  • certitudinea unei verificari tehnice efectuate profesionist de un inginer al firmei noastre;
  • flexibilitate in programarea verificarii – intelegem ca aveti serviciu si ca va este comod sa facem verificarea in zile si la ore incomode pentru altii;
  • posibilitatea efectuarii de reglaje fine pentru obtinerea unui randament maxim cu un consum minim de gaz;
  • la verificarile tehnice ulterioare se poate face evaluarea performantelor centralei in timp, putandu-se lua masuri simple si eficiente pentru evitarea scaderii randamentului;
  • eliberarea Livretului Aparatului in cazul pierderii sau deteriorarii celui vechi (Livretul Aparatului este ‘actul de identitate’ al centralei termice);
  • in conformitate cu cerintele legale va aducem la cunostinta ca data verificarii tehnice a centralei termice este comunicata ISCIR periodic.
Extras din prescriptia tehnica in vigoare PT A1-2010 :

‘’VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA A APARATELOR
Art. 21 (1) Verificarea tehnica periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani de catre persoane juridice autorizate.
(2) Verificarile tehnice periodice constau în:
a) verificarea existentei „Livretului aparatului”, aflat la detinator/utilizator;
b) verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;
c) activitati de curatare a aparatului, daca este necesar;
d) încercarea la presiune hidraulica la cazane efectuata conform art. 29, la intervale de 4 ani;
e) verificarea si reglarea instalatiei de ardere în scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator;
f) analiza gazelor arse si verificarea încadrarii valorilor în limitele admise;
g) verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;
h) efectuarea verificarilor aplicabile în conformitate cu conditiile tehnice prevazute în livretul aparatului precum si în instructiunile producatorului.

Art. 22 Livretul aparatului se completeaza de catre RVT.

Art. 23 În functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea verificarii tehnice periodice, în livretul aparatului se consemneaza:
a) „ADMIS – aparatul poate functiona pâna la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si întretinere date de producator si a prevederilor prezentei prescriptii tehnice”;
b) „RESPINS – aparatul nu îndeplineste conditiile de punere în functiune si se interzice functionarea acestuia”.

Art. 24 Aparatele verificate tehnic se înregistreaza de catre RVT care a efectuat verificarea tehnica periodica în „Registrul de evidenta a aparatelor în supraveghere”.

Art. 38 Detinatorii/utilizatorii aparatelor precum si persoanele juridice autorizate, trebuie sa respecte prevederile Legii 64/2008 „Lege privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil”.
Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor aparatelor :
Art. 39 Detinatorul/utilizatorul de aparate are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare;
b) sa nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii;
c) sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescriptie tehnica;
d) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a aparatului;
e) sa ia masuri corespunzatoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum ai personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului sa-si poata îndeplini în conditii bune sarcinile prevazute.
Art. 40 Detinatorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzatoare a aparatelor.
Art. 41 În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului detinatorul este obligat sa furnizeze aparatul împreuna cu instructiunile date de producator si cu livretul aparatului continând toate înregistrarile. ˝